torstai 8. joulukuuta 2011

Opinnot suoritettu!

Sain juuri tiedon Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston aikuistkasvatustieteen opettajalta, että viimeinen aikuiskasvatustieteen aineopintojen oppimistehtäväni on hyväksytty ja koko aineopintokokonaisuus on hyväksytty suoritetuksi erionomaisin arvosanoin! Monen vuoden projekti, joka vaati verta, hikeä ja kyyneliä,  on takana ja sen kunniaksi - juhlat pystyyn!

Perusopinnot olen tehnyt v. 2005-2006 ja aineopinnot aloitin vuonna 2008. Vuosina 2006-2010 opinnot ovat tukeneet työntekoani koulutussuunnittelijana ja henkilöstösuunnittelijana. 

Nyt kun aikuisten kasvatus on tullut tutuksi, niin pitäisi varmaan alkaa erikoistumaan tuohon lasten kasvatukseen ;) sitä opettelen kyllä mielummin käytännön kautta kuin yliopistollisten opintojen avulla...

Aikuiskasvatustiede

  • Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin?
  • Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana?
  • Oletko kiinnostunut työssä oppimisesta tai henkilöstön kehittämisestä esim. mentoroinnin avulla?
  • Haluatko pohtia ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa?
Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen opinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. ikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa karttunutta tietämystä. Perusopintoihin verrattuna aineopinnoissa korostuu valinnaisuus opiskeltavissa sisällöissä ja tutkimuksellisuus, joten voit painottaa opinnoissa oman työn tai mielenkiinnon kannalta keskeisiä teemoja. Tiedon soveltamisen lisäksi tavoitteena on tieteelliseen ajattelu- ja toimintakulttuuriin oppiminen. Aineopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti aikuiskasvatustieteellisiin tutkimusalueisiin ja teoreettisiin näkökulmiin. Tarkasteltavia teemoja ovat aikuiskasvatuksen käytäntöjen historia, yhteiskunnalliset reunaehdot, aikuisuus elämänvaiheena, aikuisten oppimista ja kehitystä kuvaavat lähestymistavat, yhteisölliset oppimisprosessit sekä aikuiskasvatuksen tehtävä- ja toimintakentät. Opinnoissa kehitetään edelleen myös tiedonhankinta-, viestintä- ja opiskelutaitoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti